Nieuws

Meer dan zestig procent van de huisartsen is vrouw

Meer dan zestig procent van de huisartsen is vrouw

2023-01-19

In 2022 was 60,6% van de huisartsen een vrouw, 10 jaar geleden was dat nog 43,4%. Deze cijfers zijn afkomstig uit de meest recent Nivel-registratie. In de Nivel-registratie is de groei van het aandeel vrouwen vooral te zien onder de zelfstandig gevestigde huisartsen. Bij deze groep is het aandeel opgelopen van 37,1% in 2012 tot 52,1 in 2022. Lag het praktijkhouderschap vroeger voornamelijk bij mannen, nu is dit qua geslacht dus gelijkelijk verdeeld.

Leeftijden

De leeftijd van de regulier gevestigde huisartsen was in 2020, 2021 en 2022 gemiddeld 47 jaar. En in deze drie jaren was het aandeel huisartsen jonger dan 40 jaar steeds rond de 29%. Dat de leeftijdsopbouw in de afgelopen drie jaar vrij stabiel gebleven is komt enerzijds door de relatief korte meetperiode. Anderzijds is het een gevolg van het feit dat er (op landelijk niveau) een nagenoeg gelijke instroom en uitstroom is wat betreft de groep regulier gevestigde huisartsen qua omvang en leeftijd.

Naar geslacht zijn er wel verschillen in de periode 2020-2022. Vrouwelijke regulier gevestigde huisartsen waren met 44 jaar gemiddeld jonger dan mannelijke regulier gevestigde huisartsen (51 jaar).

Dit verschil in gemiddelde leeftijd is het resultaat van twee trends, namelijk:

• meer mannen dan vrouwen bereikten de pensioengerechtigde leeftijd en hebben de beroepsgroep verlaten;

• meer vrouwen dan mannen stroomden vanuit de opleiding de beroepsgroep in.

Bron

Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken: een actualisering voor de periode 2020-2022.


Bron: HuisartsVandaag
Lees meer

Ander nieuws

Veel zorgmedewerkers hebben geen boosterprik tegen corona gehad

Veel zorgmedewerkers hebben geen boosterprik tegen corona gehad

2022-06-30

Veel zorgmedewerkers hebben geen boosterprik tegen corona gehad

Lees meer
Meer nieuwkomers op de werkvloer

Meer nieuwkomers op de werkvloer

2022-07-21

Meer nieuwkomers op de werkvloer

Lees meer
Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

2022-12-09

Vacatures zorg en welzijn nemen sneller toe dan voor corona

Lees meer