Nieuws

Werkloosheid in januari afgenomen

Werkloosheid in januari afgenomen

2022-02-17

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in januari 2022 uit op 354 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in dezelfde periode met gemiddeld 26 duizend per maand toe tot 9,4 miljoen. De toename van het aantal werkenden was het grootst bij jongeren. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind januari 193 duizend lopende WW-uitkeringen.


In januari hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand gedaald.

Bron: cbs
Lees meer

Ander nieuws

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

2022-02-22

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

Lees meer
Economisch beeld opnieuw minder positief

Economisch beeld opnieuw minder positief

2022-03-31

Economisch beeld opnieuw minder positief

Lees meer
Verzuim in zorg blijft stijgen, dagelijks 95.000 mensen zie

Verzuim in zorg blijft stijgen, dagelijks 95.000 mensen zie

2022-04-28

Verzuim in zorg blijft stijgen, dagelijks 95.000 mensen ziek

Lees meer