Nieuws

Meer mensen wisselden van beroep in 2021

Meer mensen wisselden van beroep in 2021

2022-06-23

Het aantal mensen dat wisselde van beroep is in 2021 licht gestegen, na een aanzienlijke daling in 2020. Daarnaast piekte in 2020 het aandeel mensen dat zonder werk raakte, waarna dit in 2021 weer afnam. Hierin zijn wel behoorlijke verschillen naar beroep. Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2022, waarin taken en vaardigheden van mensen centraal staan. Deze publicatie is een samenwerking van het CBS, TNO en externe onderzoekers


In het tweede kwartaal van 2021 was er sprake van een lichte stijging in het aandeel mensen dat wisselde van beroepsklasse, na een daling in het tweede kwartaal van 2020. Het gaat hierbij om mensen die in het tweede kwartaal van het betreffende jaar in een andere beroepsklasse werken dan in het eerste kwartaal van dat jaar.

Bron: CBS
Lees meer

Ander nieuws

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

2022-02-22

Verzuimpercentage bij huisartsenpraktijken opgelopen tot 26%, soms alleen spoed, veel waarnemers ook ziek

Lees meer
Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

2021-05-20

Werkloosheid daalt verder naar 3,4 procent in april

Lees meer
Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau

Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau

2022-07-06

Aandeel arbeid in de economie ook in cronaperiode op lager niveau

Lees meer